Anders & Elisabet Sedwalls Stiftelse Rengsjö
_________________________________________


Styrelse:

Elisabeth Bengtsson, ordförande
Caroline Ström, kassaförvaltare
Anders Bergsten, sekreterare
Johanna Persson, ledamot
Sofia Dagh, ledamot

Anders Olsson, suppleant
Anna Sjöström, suppleant
Fredrik Svensson, suppleant
Urban Larsson, suppleant

Ross Campbell, konsult

> Sammanträdesdagar

> Ansökningsblankett med villkor (Excel)
(OBS! Viktigt att ange epost-adress i ansökan)
> Stadgar
> Styrelse
> Sammanträdesdagar

> Hem

 

_____________________

(c) 2023 Sedwalls Stiftelse Rengsjö